Başkanın Mesajı

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Güzel Ülkemizin Çok Değerli Sakinleri ve Gönül Coğrafyamızın Güzide İnsanları,

Öncelikle hepinizi saygı ile selamlıyor ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Hepinizin malumu olduğu üzere kökleri binlerce yıllık olan davamızı, ideallerimizi hayata geçirme gayreti, sorumluluğu tabiri caizse bir bayrak yarışı şeklinde üstlenilmektedir. Bugün bu sorumluluk, vizyoner liderimiz Dr. Fatih Erbakan Bey tarafından tarafıma tevdi edilmiştir. Üstlendiğim bu sorumluluğun gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getireceğimden hiç kuşkunuz olmasın.

Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey’in de belirtmiş olduğu gibi siyasete nezaket ve zarafet getirerek, hiçbir ötekileşmeye mahal vermeyen, toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayış ile omuzladığımız milli görüş mirasını;

  • Başkentimiz Ankara’mıza çok iyi bir dille anlatmayı,
  • Ülkemizin sorunlarını bu metodolojiyle nasıl çözüme kavuşturacağımızı göstermeyi,
  • Ve yürüyüşümüzün ikinci 40 yılında, Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacak çok yönlü çalışmalar yapmayı arzuluyoruz.

Arzuluyoruz; çünkü buna işçimizin, memurumuzun, emeklilerimizin, esnafımızın, gençlerimizin ihtiyacı var.

Arzuluyoruz, çünkü ekonomimiz, aile ve kültür hayatımız, sanat ve düşünce dünyamız, eğitim ve ahlak anlayışımız, tarım, hayvancılık ve üretim politikalarımız, hukuk ve vergi politikalarımız, enerji ve dış politikamız, kısaca mevcuttaki çok yönlü yönetim ve paylaşım politikalarımız ülkemizi daha müreffeh bir hedefe götürmek bir yana, artık bizi geriye çekmektedir.

Arzuluyoruz; çünkü artık kınayıcı olmak değil, icraatçi olmak istiyoruz.

Gelişim, değişim ve yenilenmenin her zaman ihtiyaç olduğuna inanan partimiz ve seçilmiş yönetim kurulumuz ile birlikte, Yeniden Büyük Türkiye’nin, Yaşanabilir Türkiye’nin ve Adil Düzenin kurulması için canla başla mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken diyorum ki;

Artık çare var, artık çözüm var.

Artık kötünün iyisi yok, iyinin kendisi var.

Alternatifsizlik yok, Yeniden Refah Partisi var.

 

Av. Tevfik ÖZTÜRK

Ankara İl Başkanı