Yeniden Refah Partisi

Hepinizin malumu olduğu üzere Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığına 27/04/2019 tarihinde seçildim. Göreve namzet olmamın en önemli sebebi Ankara'mızın, ülkemizin ve 80 milyon vatandaşımızın yeniden refaha kavuşmasına vesile olmaktır.

 

Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan değerlerin tekrar hayat bulabilmesi için, hepimizin bir kez daha düşünmesi ve sorumluluk alması gerekiyor. Ülkesi için katma değerli çalışmalar yapan, faydalı işler yapmak için elinden gelen gayreti gösteren genç nesillere ihtiyacımız sanıldığından da büyük. Genç nesillerin tarih şuuru içerisinde ve ecdadının alemşumul fikriyatına sahip çıkarak hareket etmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki ecdadımız yüzyıllarca adaletle dünyaya hükmetmiş, refah ve huzur taşımış, adeta bir rol model olmuştur. Bizlerin de onlar gibi aradan asırlar geçse bile, yine ve yeniden adaleti ayakta tutmak, yönetimde ve paylaşımda adaleti esas kılmamız gerekiyor.

 

Son zamanlarda hepimizin dikkat çeken bir husus, haklının değil güçlünün kazandığı bir sosyo-ekonomik yapının vücut bulmuş olmasıdır. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak bunun tam önünde durarak, güçlünün değil haklının kazanması için gereken adalet düzenini tekrardan tesis edeceğiz.  Adaletin güçlüler için değil, haklı olanlar için olması gerektiğine olan inancımız ve kararlılığımız tamdır.

 

Ülkemizin sosyo-ekonomik, eğitim, sağlık ve ahlak açısından yeniden ayağa kalkması gerekiyor ki, sağlıklı bir geleceğimiz, neslimiz ve payidar bir devletimiz olsun. Önce ahlak ve maneviyat, ardından ekonomik olarak bağımsız, dayanıklı, dinamik, dışa bağımlı olmadan ayakta durabilen bir ekonomi oluşturmamız gerekekiyor. Bunun sağlanabilmesi için de, parti programımızda da belirttiğimiz kaynak paketleri ile üretim odaklı bir ekonomi, stratejik ve katma değerli ürünlerin üretimine babayiğit beklemeden kendisi giren bir devlet, Cenab-ı Hakk'ın ülkemize bahşettiği yer altı ve yer üstü kaynaklardan maksimum derecede istifade etmeyi hedefleyen bir politika ve muhakkak iyi yetişmiş, eğitimli işgücüne ihtiyacımız var.

 

Türkiye'nin ilk beş aylık dönemde bütçe açığı 66.5 milyar USD olmuştur. Bunun sebebi, elbette ucuz kredi ile çalışmayı prensip haline getirmiş hükümetin, üretime yönelik son derece kısıtlı yatırım anlayışı, ithalata dayalı ihracat, kaynaksız popülist yaklaşımlar...vb. Peki bu bütçe açığı nasıl finanse edilecek, bu açık hangi kaynak ile kapatılacaktır. Üzülerek ifade ediyorum ki bu bütçe açığı, milletimizin sırtına yüklenecek yeni vergiler, zamlar ile kapatılmaya çalışılacaktır.

 

Katma değerli üretim hamlesinin ve eğitimin önemi genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan tarafından sürekli olarak beyan edilmektedir. Zaten kamuya ilan edilmiş olan parti politikamızda da ülkemizin problemleri ve çözüm yolları birlikte sunulmaktadır. Bu program dikkatle incelenir ve uygulanırsa, birçok alanda Allah'ın izni ile başarıya ulaşacağımız ortadadır.

 

Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan aynı zamanda ahlak ve maneviyatın önemine dikkat çekmektedir. Başarılı olduğumuz her alanda ahlaklı olmamız sayesinde insanların faydasına çalışacağımıza dikkat çekmektedir. Diğer yandan artık daha zarif ve nazik bir siyaset anlayışının toplumun her kesimi tarafından istendiği ve bu beklentinin Yeniden Refah Partisi ile vücut bulacağını da yine Genel Başkanımız hem ifade etmekte, hem de bu hususta örnek teşkil etmektedir.

 

Hemen burada ifade ettiğimiz bu hususların uzak ve imkansız şeyler olmadığını da ifade etmek isterim. 54. Hükümet zamanında gerçekleştirilen denk bütçenin, havuz sisteminin, ağır sanayi hamlesinin, işçiye, memura, emekliye yapılan zamların...vb. ülkemize ve milletimize ne kadar katkı sağladığı ortadadır. İthalatçı bir ülke olmak yerine üretim merkezi bir Türkiye olmak için gösterilen gayret ve kısa zamanda kazanılan başarı sanırım hala hepimizin zihnindedir. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak programımızı yeni dönemin ve geleceğin ihtiyaçlarına göre düzenledik. Atılım, değişme ve gelişmenin kaynak, imkan ve metodolojisini çalıştık ve milletimizin huzuruna çıktık.

 

Çünkü ülkemizin huzura, refaha ve adil düzene ihtiyacı ortadadır. Çare Yeniden Refah Partisidir.

Bu vesile ile üretime desteği tam olan hemşerilerimin hasatlarının bereketli olmasını temenni ederim.

Kurban bayramınızı tebrik ederim. Rabbim nice kurban bayramlarına ulaşmamızı nasip etsin.

 

Av. Tevfik ÖZTÜRK